De tweedehandskeuring: alle info!

Vanaf 1 januari 2023 komt er een technische keuring voor motorfietsen in België. Het gaat hierbij om een keuring bij verkoop of bij ongeval. Aangezien er in België jaarlijks zo’n 80.000 voertuigen tweedehands verkocht worden, overlopen we even de regels voor deze keuring.

Welke nummerplaat heb je nodig om het voertuig aan te bieden op de keuring?

  • Hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;
  • Hetzij de -al dan niet tijdelijke- (*) kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs(inschrijvingsbewijs) van het ingevoerde voertuig;
  • Hetzij een Belgische commerciële plaat:
    • handelaarsplaat (Z-plaat);
    • beroepsplaat (V-xxx-xxx);
  • Hetzij een Nationale plaat (UA-yy-xxx);
  • Hetzij een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

In alle hierboven genoemde gevallen dient het bijhorende kentekenbewijs steeds voorgelegd te worden.

Ingevoerde voertuigen zonder buitenlandse kentekenplaatkunnen enkel ter keuring worden voorgereden onder handelaars- of beroepsplaat of nationale plaat of met een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis (eigenaar) van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

(*) Specifiek voor Duitse transitplaten: de “Kurzzeitkenzeichen” waarbij de plaat voorzien is van een RODE strook zijn geldig in België. Deze met een GELE strook zijn NIET geldig in België. Bijgevolg mogen de voertuigen voorzien van een “GELE kentekenplaat” NIET worden gekeurd.

Welke documenten krijg je op de keuring?

Keuringsbewijs

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een groen keuringsbewijs staat van het voertuig zonder geldigheidsdatum uitgereikt.

  • De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring:

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig‘ zonder geldigheidsdatum uitgereikt. Bijkomend wordt op het vorige keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.

Aanvraag tot inschrijving

De koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekeraar. Dit document blijft 2 maanden geldig.

Bron: Goca