Disclaimer

MMtext2

De samenstelling van deze website is onder verantwoordelijkheid van Ventures. Ventures besteedt grote zorg aan de actualiteit , correctheid en volledigheid van de informatie op www.MaxxMoto.be. Toch is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden en Ventures kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op www.MaxxMoto.be. Het is mogelijk dat de website toegang geeft tot andere informatiebronnen en websites die door derden worden onderhouden. Ventures kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

Rechten en Auteursrecht

De rechten op de inhoud van www.MaxxMoto.be en de daarop aangeboden diensten liggen bij Ventures, tenzij derden hiervoor in samenwerking met Ventures materiaal beschikbaar hebben gesteld. Ventures behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van www.MaxxMoto.be voor. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten inclusief de databankrechten van Ventures en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van www.MaxxMoto.be en de daarop aangeboden diensten. De informatie op de website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers waarbij het niet is toegestaan de website te kopiƫren. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ventures is her niet toegestaan de website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij Ventures tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ventures is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Ventures handelt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens.

Dienstverlening

Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met informatie, die onder geen enkel beding – tenzij door de wetgever voorgeschreven – zonder uw toestemming aan andere bedrijven of instellingen zullen worden verstrekt. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Ventures, legt www.MaxxMoto.be gegevens vast. Ventures gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en die van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Cookies

Ventures maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Ventures maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Deze website gebruikt Google Analytics. Deze service van Google maakt eveneens gebruik van cookies die uw IP-adres nagaan en uw gebruik van de website controleren. Google moet deze data doorspelen aan derden als de wet daarom vraagt. Door deze website te bezoeken stemt u in met de bovenstaande datatransacties door Google.

MMtext2