Verkeersveiligheid België nipt onder Europees gemiddelde, ondanks gebrekkige infrastructuur

Uit een rapport van VIAS blijkt dat België het qua verkeersveiligheid nipt slechter doet dan het Europese gemiddelde, maar wel opvallend minder goed dan de buurlanden. Geen slechte prestatie aangezien we beschikken over één van de meest uitgebreide wegennetwerken en tegelijkertijd onderaan de ladder bengelen als het aankomt op investeringen in de infrastructuur.

Het VIAS rapport bespreekt de verkeersveiligheid in België vanuit een Europees perspectief. Hiervoor deden de auteurs beroep op verschillende internationale projecten en het resultaat wordt weergegeven op vier verschillende niveaus.

 1. Het finaal resultaat, m.a.w. de verkeersongevallen en dodelijke slachtoffers.

  Op dit gebied scoort België nipt boven het Europese gemiddelde en opvallend boven de resultaten van de buurlanden.

 2. Factoren die de verkeersveiligheid direct beïnvloeden zoals het gedrag van weggebruikers, de kwaliteit van de weginfrastructuur, de kwaliteit van het voertuigenpark en de werking van de medische noodhulpdiensten.

  Kort samengevat blijkt hieruit dat België beschikt over één van de modernste wagenparken van Europa, maar dat dit niet opweegt tegen de lage investeringen in infrastructuur.

 3. Maatregelen en interventies op het vlak van verkeersveiligheid.

  Kledijverplichtingen is iets waar Belgische motorrijders bijvoorbeeld het voortouw in nemen, al zijn er ook zaken waar België een vrijere politiek hanteert. Helmplicht voor fietsers, de maximaal toegestane alcoholpromillage en gordelplicht zijn enkele van de punten die hierbij aan bod kwamen en waar ons landje punten op verliest.

 4. De onderliggende structuren en cultuur.

  Ook hier is een belangrijke rol voor alcohol weggelegd, nog steeds een culturele factor die zorgt voor meer verkeersonveiligheid dan in onze buurlanden. Een andere belangrijke factor is onze attitude tegenover de maximaal toegelaten snelheden.

Conclusies
Wie het volledige onderzoek wil doornemen kan hier terecht, al zijn het vooral de aanbevelingen van het VIAS die meestal de aandacht trekken.

Gezien de positieve cijfers voor Belgische motorrijders, wordt hier geen directe aandacht aan geschonken. Geen groot nieuws, want met draconische maatregelen zoals de invoer van het dure, gefaseerde rijbewijs, of de verplichting van beschermende kledij is het niet meer dan normaal dat we een positieve invloed zien op de cijfers.

De enige andere factoren (naast andere weggebruikers) waar wel over gesproken wordt, zijn de infrastructuur en de algemene verkeersattitude.

” Het niveau van investeringen in weginfrastructuur behoort in België tot de laagste van Europa. Van alle onderzochte indicatoren levert deze één van de meest opvallende verschillen op. Gerichte investeringen die de verkeersveiligheid ten goede komen zijn wenselijk. Deze omvatten maatregelen zoals het verhogen van de leesbaarheid en de herkenbaarheid van elementen uit het wegontwerp, het aanpassen van gevaarlijke punten en het zoveel mogelijk scheiden van kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerd verkeer.”

This image has an empty alt attribute; its file name is 6228_kaw_z900_fb_post_900x900.jpg

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste motornieuws?
Download de MaxxMoto App, voor iPhone of Androïd.