70km/u wordt nieuwe norm buiten bebouwde kom

In augustus wisten we u al te vertellen dat 70km/u de nieuwe norm wordt op de gewestwegen vanaf 1 januari 2017. Gisteren lanceerde Vlaams minister voor MobiliteitBen Weyts een campagne om bestuurders voor te bereiden op deze aanpassing.

“Er zullen 30.000 verkeersborden kunnen verdwijnen en de weg zal leesbaarder worden. Met minder onduidelijkheid mikken we op minder verkeersdoden,” aldus nog Weyts.

Momenteel is buiten de bebouwde kom 90km/u nog de regel, al is die regel in realiteit een uitzondering: in driekwart van de gevallen staat er langs de gewestwegen een snelheidsbeperking tot 70kmu. Er is 6.000 kilometer gewestwegen waar je slechts 70km/u mag rijden t.o.v. 2.000 kilometer waar je 90km/u mag.

De N-VA-minister heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen er affiches. Er komen spotjes op radio en TV. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties.