Na drie opeenvolgende jaren waarin het aantal verkeersdoden daalde, is er nu opnieuw een flinke stijging. Wekelijks sterven er volgens de VIAS-verkeersbarometer 12 mensen in het verkeer. De stijging is vooral te merken in Wallonië en vooral bij voetgangers, fietsers en auto-inzittenden.

De opmerkelijkste stijging zien we in Wallonië bij het aantal fietsdoden (x3), maar ook in Antwerpen zien we bijvoorbeeld een toename van 11 naar 24 fietsdoden. Over motorfietsen wordt in het persbericht (volledige versie hieronder) niet gesproken, dus geven we u nog even de cijfers mee van de eerste 3 kwartalen. De volledige verkeersveiligheidsbarometer vind je hier.

PERSBERICHT/

Volgens de cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden in 2019 met 6% gestegen in vergelijking met 2018. Elke week sterven 12 mensen in ons verkeer. 3 opeenvolgende jaren daalden de cijfers, daar komt dus nu een einde aan. Het aantal letselongevallen daalde wel met 2%, om het laagste aantal ooit te bereiken. Het aantal doden steeg fors bij de voetgangers (van 73 naar 88 doden), bij de auto-inzittenden (van 266 naar 297), maar ook bij de fietsers (van 84 naar 91). Nooit eerder vielen er meer fietsdoden.  

36 doden meer op onze wegen

Het aantal verkeersdoden op onze wegen is met 6% gestegen in 2019 in vergelijking met 2018. Er vielen 620 verkeersdoden in plaats van 584 (+36). De stijging deed zich vooral voor tijdens de eerste 6 maanden (+ 39 doden in het eerste trimester, +28 doden in het tweede trimester). We zagen een daling tijdens de tweede helft van het jaar (-19 doden in het 3de trimester, -12 doden in het laatste trimester). De daling tijdens de tweede helft van het jaar bleek niet voldoende om de stijging tijdens de eerste 6 maanden te compenseren.

Het aantal letselongevallen daalde met 2% (van 38.195 naar 37.375) om een laagterecord te bereiken. Nooit eerder waren er minder ongevallen waarbij gewonden vielen.

Evolutie 2018-2019 van het aantal letselongevallen en het aantal slachtoffers

  2018 2019Evolutie 2018-2019 (absoluut aantal)Evolutie 2018-2019%
letselongevallen38.19537.375-820-2,1%
Aantal slachtoffers49.02447.381-1643-3,4%
Doden ter plaatse584620+36+6,2%
Gewonden48.44046.761-1679-3,5%

                             Gegevensbron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL – Infografie: Vias institute

Lichte stijging in Vlaanderen, grote stijging in Wallonië

De stijging van het aantal verkeersdoden is het hoogst in Wallonië: van 266 naar 297 doden (+31). In Vlaanderen is er een lichte stijging van 297 naar 304 doden (+7). Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgt.

In Brussel is er een zeer lichte daling van 21 naar 19.

Voor de letselongevallen zien we een omgekeerde tendens: zowel in Vlaanderen (van 23.574 naar 22.890 ongevallen, -3%) als in Wallonië (van 10.813 naar 10.593 ongevallen, -2%) is er een lichte daling. In Brussel is er een lichting stijging (van 3808 naar 3892, +2%).

Sterke stijging in Antwerpen en Vlaams-Brabant 

In de provincie Antwerpen (van 61 naar 77 doden) noteerden we een grote stijging van het aantal verkeersdoden. Vooral bij de fietsers was de balans zeer negatief (van 11 naar 24 doden). Ook in Vlaams-Brabant was er een sterke stijging van het aantal verkeersdoden (van 34 naar 48). In West-Vlaanderen was er daarentegen een stevige daling van 78 naar 56 doden. In Limburg (van 56 naar 57 doden) en Oost-Vlaanderen (van 68 naar 66 doden) bleef de situatie nagenoeg status quo.

Het aantal letselongevallen daalde wel in elke provincie.

Tendensen volgens het type weggebruiker

3x zo veel fietsdoden in Wallonië

Op nationaal niveau is het aantal doden het sterkst gestegen voor de auto-inzittenden (van 266 naar 297 doden), voor de voetgangers (van 73 naar 88 doden) en bij de fietsers (van 84 naar 91 doden). Nooit eerder waren er meer fietsdoden. Dat komt vooral omdat in Wallonië het aantal fietsdoden van 7 naar 21 gestegen is. In Vlaanderen was er een daling van 75 naar 68 fietsdoden.

In Vlaanderen zien we ook een stijging van het aantal doden bij de bromfietsen (van 10 naar 16) en vooral bij de voetgangers (van 32 naar 44). Ook bij de auto-inzittenden is er een stijging van 105 naar 123 doden.

Het aantal ongevallen met een dodelijke afloop waarbij een vrachtwagen betrokken is, daalde stevig in Vlaanderen van 70 naar 52 doden. Zowel in Vlaanderen als Wallonië zien we een stijging van het ongevallen waarbij een auto-inzittende om het leven kwam. In Wallonië steeg het aantal van 155 naar 169, in Vlaanderen van 105 naar 123 doden.

Stijging van het aantal ongevallen met fietsers

De stijging voor het aantal letselongevallen is het grootst bij de fietsers (+ 2%). In Vlaanderen bleef het aantal letselongevallen voor hen quasi gelijk (+0,4%), maar in Wallonië (+8%) en in Brussel(+17%) was er een grote stijging.

In Vlaanderen zagen we voor de auto-inzittenden een daling van het aantal letselongevallen met 5% (van 18.051 naar 17.165 ongevallen). Aangezien het aantal doden in die categorie steeg, zijn die ongevallen dus vooral veel ernstiger geworden.

Conclusie

Na 3 opeenvolgende jaren met een daling van het aantal verkeersdoden, is het aantal doden op onze wegen nu terug gestegen. In de laatste 10 jaar is het de 3de keer dat we een stijging zien. Het vooropgestelde doel om tegen 2020 maximaal 420 verkeersdoden op 1 jaar te bereiken, is nu totaal onmogelijk.

Karin Genoe, CEO Vias institute: “De resultaten van het aantal doden op onze wegen maken ons bedroefd. We kunnen en mogen niet accepteren dat er nog steeds zo veel mensen in ons verkeer omkomen. Elke week zijn er 12 families in ons land die een dierbare verliezen. Nog veel meer gezinnen worden binnen hun omgeving geconfronteerd met verkeersslachtoffers met ernstige letsels. We moeten de exacte oorzaken van deze negatieve tendens verder analyseren en zoeken naar oplossingen om de situatie te verbeteren.”

About The Author

Zaakvoerder en hoofdredacteur van MaxxMoto.

Related Posts