BIVV Verkeersenquête: We rijden te snel en vinden dat erg

Het BIVV heeft de resultaten van de jaarlijkse verkeersenquête bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat Belgen snel rijden erg vinden, maar tegelijkertijd willen we liever niet teveel verkeerscontroles. Inconsequentie alom dus.

Maar liefst 79 procent van de Belgen vindt dat te snel rijden een probleem is in zijn of haar omgeving. Overdreven snelheid wordt aanzien als één van de grootste problemen, maar we beseffen hoe het komt. Want maar liefst 72 procent geeft zelf toe dat ze de snelheidslimieten overschrijden, ook binnen de bebouwde kom. Jongeren rijden vaker sneller dan ouderen en ze bellen ook vaker achter het stuur.

Voer voor psychologen dus.