Buurtbewoners klagen over overlast Mettet

De omwonenden van het circuit van Mettet zijn de geluidsoverlast beu. Na een studie van drie jaar, blijkt dat de geluidsnormen frequent overschreden worden en nu zoekt het buurtcomité steun bij de politiek.

Drie jaar geleden werd er bij het circuit Jules Tacheny in Mettet een onderzoek opgestart ter controle van de geluidsnormen voor gesloten circuits. Dit onderzoek werd door het Waalse Gewest aangevraagd, maar zelfs tien maanden nadat de resultaten werden voorgesteld bleef het stil (pun intended). Vorige week donderdag kwamen de omwonenden samen met de Ecolo-fractie (de Waalse groene partij) om uitleg vragen bij de burgemeester.

Overschrijding geluidsnormen

Gilles Gueulette (Ecolo) zei dat uit het onderzoek bleek dat de geluidsnormen keer op keer overschreden werden en dat er geen antwoord kwam uit de politiek. Hij verklaarde verder nog dat het circuit een grote waarde heeft voor de gemeenschap, al moet er wel rekening gehouden worden met iedereen. Jean-Philippe Simon, woordvoerder van de omwonenden van het circuit, zei dat de politiek totaal geen rekening houdt met de mensen die vlakbij het circuit wonen. “Er wordt gesproken over een nieuw circuit, langere uren en zelfs verlichting om ook ’s nachts te kunnen rijden. Dan wordt het moeilijk voor ons om stil te blijven terwijl een studie aantoont dat de geluidsnormen niet gerespecteerd worden.”

Burgemeester van Mettet Yves Delforge had niet meteen een antwoord klaar voor de menigte en vele inwoners van Mettet verlieten het gemeentehuis dan ook alvorens de burgemeester klaar was met antwoorden. Of er effectief gevolg gegeven zal worden aan Ecolo en het buurtcomité is nog af te wachten. Klein détail: het oude circuit van Mettet lag ongeveer op dezelfde locatie, was vele malen groter en was er al sinds de jaren ’20…