Rijcomfort Belgische snelwegen verbeterd

Vlamingen zijn beter tevreden over de staat van de Vlaamse snelwegen dan drie jaar geleden. De tevredenheid over de secundaire wegen gaat er op achteruit.

Dat blijkt uit een onderzoek van VAB bij 1.000 Vlaamse en Waalse automobilisten. Over de aanwezigheid van motorrijders bij de ondervraagden werd niet gecommuniceerd.

Mobiliteitsclub VAB concludeert dat de inhaalbeweging op vlak van onderhoud van de Vlaamse snelwegen vruchten afwerpt, al blijven inspanningen nodig op gebied van zichtbaarheid en veiligheid. Wel doet Vlaanderen het opvallend beter dan Wallonië.

Volgens VAB is het nu tijd voor de zichtbaarheid bij regenweer aan te pakken, onder andere door een beter drainerende wegbedekking en wegmarkering met een hogere retroreflectiewaarde.

Secundaire wegen scoren slecht

Het andere pijnpunt zijn de secundaire wegen die in Vlaanderen slechter scoren dan in het verleden. Volgens VAB komt dit doordat het merendeel van de budgetten voor onderhoud naar de snelwegen gegaan is.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is tevreden met een stijging van de budgetten voor wegenonderhoud van 100 miljoen euro.
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zegt dat de budgetten voor wegenonderhoud in 2016 met een derde stijgen.

In een reactie aan De Standaard zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken dat het investeringsbudget voor het onderhoud van de wegen stijgt met 100 miljoen euro, oftewel een derde van het huidige budget.

Dit jaar alleen wordt er op meer dan 300 werven in heel Vlaanderen gewerkt aan een verbetering van de weginfrastructuur.